Skatt på onoterade aktier & andelar

01.03.2024

Investering i onoterade aktier kan vara en attraktiv möjlighet för att diversifiera portföljen och dra nytta av tillväxtpotentialen hos unga och lovande bolag. Men till skillnad från noterade aktier, medför onoterade aktier vissa specifika skatteregler som är viktiga att känna till. 


Beskattning vid olika transaktioner

Kapitalvinster från försäljning av onoterade aktier är skattepliktiga. Skatten utgör 30% av 2/3 av vinsten, vilket effektivt innebär en skattesats på 20%. Kapitalförluster är avdragsgilla mot vinster från både onoterade och börsnoterade aktier samt vissa andra kapitalvaror. Avdraget för förluster är 70%, vilket motsvarar en faktisk avdragsgillhet på 46,67%.

Exempel:

  • Vinster: Om du köper 100 onoterade aktier till ett pris av 10 kr styck, för en total kostnad av 1 000 kr, och sedan säljer dem för 20 kr styck (totalt 2 000 kr), har du en vinst på 1 000 kr. Skatten på denna vinst blir 30% av (2/3 av 1 000 kr) = 600 kr.
  • Förluster: Köper du 100 onoterade aktier för 15 kr styck, till en total kostnad av 1 500 kr, och säljer dem för 10 kr styck (totalt 1 000 kr), har du en förlust på 500 kr. Du kan dra av 70% av denna förlust, vilket ger dig en avdragsrätt på 350 kr.
  • Utdelningar: Utdelningar från onoterade bolag beskattas som kapitalinkomst. Skattesatsen är 30% på 5/6 av utdelningen, vilket ger en effektiv skattesats på 25%.

Exempel:

Om du innehar 100 onoterade aktier i ett företag som utbetalar 1 kr per aktie i utdelning, mottar du totalt 100 kr i utdelning. Skatten på denna utdelning blir 30% av (5/6 av 100 kr) = 41,67 kr.


Skatt på onoterade aktier som företag

Att äga onoterade aktier genom ett företag kan ge vissa skattemässiga fördelar, till exempel möjligheten att skjuta upp beskattning av vinster. Det kan dock vara mer komplext och kräva mer avancerad skatteplanering än att äga aktierna direkt som privatperson. Därför är det ofta klokt att anlita en specialistrådgivare om du funderar på att använda denna strategi.

För att förstå de skattemässiga konsekvenserna av att äga onoterade aktier via ett bolag är det viktigt att känna till några nyckelbegrepp:

  • Kvalificerade andelar: Andelar i fåmansföretag som uppfyller vissa krav. Dessa andelar ger en lägre skattesats på både utdelning och kapitalvinst.
  • Anskaffningsvärde: Inköpspriset för aktien plus eventuella tilläggskostnader, till exempel transaktionskostnader.
  • Schablonintäkt: En schablonmässig beräkning av intäkten vid utdelning från onoterade aktier.

Här är några saker att tänka på om du funderar på att äga onoterade aktier via ett företag:

  • Fördelarna med uppskjuten beskattning måste vägas mot de ökade kostnaderna och komplexiteten.
  • Reglerna för beskattning av onoterade aktier är komplexa och kan ändras över tid.
  • Det är viktigt att ha en god förståelse för de skattemässiga konsekvenserna av din strategi innan du fattar ett beslut.

För mer detaljerad information om beskattning av onoterade aktier, se Skatteverkets webbplats: https://skatteverket.se/privat/skatter/vardepapper/omaktier.4.50a6b4831275a0376d380001915.html