Augmenta är ett investeringsbolag som skapar långsiktiga värden för sina investerare genom att diversifierade investeringar. Fokus ligger i att investera i uppstartsbolag främst inom tech, AI och Web3

Målet för Augmenta är att ge sina investerare en ROI på <100% - 1000%. 

Augmenta Intressenter AB är 100% ägare av Augmenta Invest AB. I båda bolagen besitter Augmenta Intressenter AB samtliga styrelseplatser. Bakom Augmenta AB finns en namnkunnig ägarskara av ett 60 tal skånska entreprenörer och företagare. 

Styrelsen

Jonas Stiebar-Bang, Styrelseordförande 

Utbildning Juristprogrammet, Lunds universitet.

Arbetslivserfarenhet - CCO på ett Globalt schweiziskt tech bolag 

Jonas är en erfaren Enterprise B2B säljare med över ett decenniums erfarenhet av försäljning med fokus på mjukvarulösningar. Hans styrkor är ledarskap, affärsstrategi och att maximera intäkter i samband med att bygga starka kundrelationer.
Jonas har investerat aktivit i bolag sedan 2014. 


Otto Persson, Styrelseledamot

Utbildning Civilekonomexamen från Högskolan i Kristianstad.
Arbetslivserfarenhet - Ekonomichef på BE Group.

Otto Persson är en av grundarna av Train Alliance Sweden AB (publ) och var verkställande direktör för Bolaget mellan år 2009 och 2018, och numera styrelseordförande.

Andra pågående uppdrag är styrelseledamot i LightAir och ett antal bolag inom Koncernen Hylbo gård AB.


Nibras Stiebar-Bang, Styrelseledamot

Utbildning Civilingenjör, Maskinteknik från Lunds Tekiska Högskola.

Nibras är CTO och CPO på ett Layer1 blockchain-företag i Danmark. Innan dess jobbade hon som senior Engineering Manager på Spotify.

Nibras har över ett decennium av ledarskapserfarenhet och bakgrund inom tech, produktutveckling och försäljning. Nibras brinner för entreprenörskap och innovation och har investerat i startups sedan 2018 och sitter i flera styrelser.

Hennes ledarskaps mål är att ge team och individer möjlighet att uppnå enastående resultat samtidigt som det möjliggör kontinuerlig tillväxt och förbättring.