OM AUGMENTA

Styrelse:
Otto Persson, Styrelseledamot
Född 1971.
Utbildning Civilekonomexamen från Högskolan i Kristianstad.
Arbetslivserfarenhet Ekonomichef på BE Group.

Otto Persson är en av grundarna av Train Alliance Sweden AB (publ) och var verkställande direktör för Bolaget mellan år 2009 och 2018.
Andra pågående uppdrag Styrelseledamot i ett antal bolag inom Koncernen.
Lagerhuset ABC i Svedala AB
Lupinia AB
Taste of Scandinavia Food
Beverage Sweden AB.
Styrelseledamot och styrelsesuppleant i ett antal bolag inom koncernen för Hylbo Gård AB.


-----------------------------------------------------------------------------------------


Augmenta eller "Augmenta bolagen" är tre stycken bolag som har ett närstående förhållande
Grundbolaget Augmenta AB grundades 2008 och detta efter en ombildning och sammanslagning av ännu tidigare Augmenta bolag.
Bakom Augmenta AB finns en namnkunnig ägarskara av ett 60 tal skånska entreprenörer och företagare.
Augmenta AB har två stycken aktiva onoterade uppstartsbolag
Calmnguide och ARC INVENTIONS AB
25% av Augmenta AB ägs av nystartade Augmenta Invest AB och dessa två bolag ligger som systrar i företagsgruppen och kommer högst troligt på sikt att slås samman.
Augmenta Invest AB företar kapitalanskaffning och ägarbreddning för att fullfölja affärsidén som Augmenta AB formulerat, nämligen att fortsätta stötta och bygga upp uppstartsbolag.
Augmenta Invest AB har i sin portfölj ett flertalet bolag, där i bland BioMeraki AB (IBS), GROW fantastic (Guano), Clear Dredge samt sina 25% i Augmenta AB och deras innehav och samtliga bolag har en stor potential och i sin anskaffning stort fokus på dess gröna koppling och hållbara koncept.
"Augmenta bolagen" och i detta fallet nu då Augmenta Invest AB företar en kapitalanskaffning för att utöka portföljen av uppstartsbolag och intressanta onoterade innehav samt fortsätta stötta de innehav som finns i såväl Augmenta AB som Augmenta Invest AB.
Meningen är att under 2022 skall det i portföljen finnas minst 10 st uppstartsbolag och processen att förvärva ytterligare bolag skall fortgå.

Vi tar gärna emot tips och idéer på uppslag till förvärv som sedan behandlas av vår kräsna och krävande kommitté som bedömer och utvärderar ytterligare förvärv.