Bästa investmentbolaget 2024

Augmenta Invest AB är ett framstående investmentbolag som noggrant väljer vilka företag man investerar i, med ett mål om att uppnå en avkastning på investeringen (ROI) mellan 100% och 1000%. Vi är stolta över att presentera vår diversifierade portfölj av företag som vi har investerat i, vilka alla har potential att generera betydande avkastning och bidra till samhällsutvecklingen. 


ENTRAVEL 

ENTRAVEL är en Crypto native hotel bokningsplattform med upp till 70% rabatt på hotellrum i jämförelse med booking.com, expedia etc. 

ONMED Oncology Medical Devices AB

OnMed AB är ett företag inom svenska J & K Adductor Group AB.
Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Ledande inom elektrokemoterapiteknik

  • Förbättrad läkemedelstillförselmetod med korta högspänningspulser.
  • Tar vanligtvis 20-30 minuter. Kan göras under lokalbedövning.
  • Kan användas i kombination med kemoterapi, strålbehandling och kirurgi.
  • Säker och enkel procedur enligt riktlinjer.
  • Normalt sett ses endast lindriga biverkningar efter behandlingen.
  • Minskad blödning och utsöndring ses ofta inom 48 timmar.
  • Tumörregression (Tumörförminskning) uppnås inom 2 till 4 veckor.
  • Hög svarsfrekvens för olika tumörtyper.

Mer information: https://onmed.se/sennex-2/

Post och bank kommer med mycket av dessa orosmoment. Räkningar, myndighetspost och försäkringsbrev tränger sig in i livet och drar ner stämningen. De ska sorteras, hållas ordning på, skickas tillbaka i tid, betalas innan det är försent och sedan ska vi komma ihåg exakt vad vi gjort. Och inte gjort. Vilket vi inte gör, genomsnittssvensken betalar ca 3800kr i påminnelseavgifter, inkasso och kostnader för Kronofogden per år. Hur mycket onödig oro det kostar kan vi bara gissa. Onödigt som sagt, men nu finns en enkel lösning. Billo.

Billo är framtidens post och lite som en bank. Minus allt det krångliga och tråkiga. Digital. Smart. Och snäll. Vi scannar, sorterar och samlar all din fysiska och digitala post på ett ställe. Det blir lätt att hitta, lätt att betala och minimal kontakt med tråkigheter. All glädjedödande post går ju via oss. Du öppnar aldrig mer en räkning, behöver aldrig vänta eller missa betala den och får aldrig mer en påminnelseavgift. Ingen onödig oro och maximalt med glädje.

Billo drivs av en vision som är lika enkel som den är stor - En värld där glädjedödande aktiviteter är ersatta med förenklande och glädjeskapande teknik. Välkommen till Billo, det är på tiden.

Billo - Don't worry, be happy!

EXEGER Sweden AB

Sol och Ljuscellsbolaget med patenterad teknik vars vision är att beröra en miljard människors liv inom det kommande decenniet!

Powerfoyle är gjord för teknikerna, sportnördarna och musikentusiaster. För dem som älskar att vistas inomhus, och alla utomhusäventyrare. För dig och mig. Den motståndskraftiga, flexibla och sömlösa designen hos vårt material gör att det kan integreras i alla produkter som drar nytta av att drivas. Vilket ljus som helst fungerar.

Powerfoyle kommer att driva dina produkter oavsett om du läser en e-bok i ditt vardagsrum eller lyssnar på dina hörlurar på väg till jobbet. Du kan ladda dina produkter både genom lamporna i ditt hem och ljuset utanför. Du behöver inte direkt solljus, även under molniga dagar kommer det omgivande ljuset att göra jobbet.

LightAir AB (publ)

 
På LightAir är vårt uppdrag att förbättra människors hälsa och komfort - genom att tillhandahålla ren luft.

Som ett innovativt svenskt företag utmanar vi de etablerade företagen med sina traditionella luftreningsprodukter och traditionella tankesätt genom ny patenterad teknik.

Det gör vi genom att tillhandahålla renare luft, förpackad i prisbelönt skandinavisk design, som alltid strävar efter att minimera vårt miljöavtryck.

Vi tar hand om dig - så att du kan ta ett djupt andetag.

Skogsaktiebolaget Eternali

På väg mot miljardkontrakt och listning

Skogsaktiebolaget Eternali är uppstickarbolaget som tar den europeiska träråvarumarknaden med storm. Bolaget har under flera år byggt upp en unik access till eukalyptusråvara i Brasilien. Bolaget har nu långt framskridna förhandlingar om ett fyraårigt leveranskontrakt på 200 miljoner dollar i försäljningsvärde. Den initiala målsättningen är att 2022 nå en omsättning på knappa 450 miljoner kronor på årsbasis och generera en vinst över tid före finansieringskostnad och skatt på omkring 20 procent, motsvarande cirka 80 miljoner kronor.

- Detta klarar vi av redan vid första kontraktet, vilket vi siktar på att ha klart under första delen av 2022. Vi ska sedan ingå fler kontrakt på den här nivån för att nå en stark tillväxt därefter, säger Andreas Forssell, Eternalis tillträdande vd.

Under våren 2022 planerar bolaget en börsnotering på Nasdaq First North Growth Market för att finansiera leveranserna till det stora kontraktet. Andreas Forssell ser också stora möjligheter framåt.

- Träråvara är det enda snabbt tillgängliga alternativet till olja, kol och även plast när världen ställer om till grönt. Samtidigt blir EU:s krav på skogsavverkning allt strängare vilket försvårar Europas möjligheter att möta den växande efterfrågan. Här fyller vi ett stort tomrum.

Stor efterfrågan

Eternalis primära kunder är bolag inom pappersmassa och bioenergi, men behovet av trä är större än så. Råvaran kan även användas inom klädindustrin och som ett substitut för plast.

- Kunder skriker efter hållbara råvaror i dessa sammanhang, säger Anderas Forrsell.

Planerad börsnotering

- År 2026 räknar vi med att ligga på 3 miljarder i omsättning. Det är en ganska skarp målsättning som vi baserar på de stora europeiska köpare som nu hör av sig till oss för att de vet att vi har råvaran på plats i Brasilien, säger Andreas Forssell.

BioMeraki AB

BioMeraki utvecklar innovativa naturläkemedel med ett holistiskt synsätt, baserade på den senaste forskningen, moderna tillverkningsprocesser och avancerade leveranssystem.

IBS (Irritable Bowel Syndrome) är en funktionell tarmsjukdom som drabbar 10-12% av befolkningen. Sjukdomsbilden är komplex och omfattar bl.a dysbiosi i mag- och tarmfloran, inflammation i tarmens slemhinna och skador på nervsystemet. Symtom inkluderar kramper, buksmärta med förhöjd smärtkänslighet, uppblåsthet, gas och diarré eller förstoppning, eller båda.

Dom exakta orsakerna till att utveckla IBS är okända, men hos en majoritet är sjukdomen postinflammatorisk och uppkommer efter antibiotikabehandling av Helicobacter Pylori.

IBS är ett kroniskt tillstånd och nuvarande behandlingar fokuserar enbart på att lindra symptomen.

BioMeraki har i småskaliga studier av IBS-C (IBS med förstoppningssymptom), nått extremt lovande resultat med bibehållen symptomfrihet efter slutförd behandling.

Genom vår unika kombination av bioaktiva ämnen, och leveranssystem som säkerställer tillgänglighet i rätt delar av tarmen, hjälps kroppen att återställa balansen i tarmkanalen.

BioMeraki inleder nu mer omfattande förstudier tillsammans med medicinska specialister inom området.

clearDredge AB

Affärsidén och verksamheten

Med våra högeffektiva muddermaskiner hjälper vi företag, stat och kommun att behandla förorenade vatten. Effektivt sugmuddrar vi lakvatten och förorenade vattendrag på uppdrag. Med effektiva processer utför vi våra projekt kostnadseffektivt för kunden med stor leveranssäkerhet.

Om mudderverket Rotomite

Bolaget kommer köpa in och använda det amerikanska företaget SRS Crisafullis mudderverk. De finns idag i princip ingen sugmuddermaskin på den svenska marknaden som är så effektiv som detta mudderverk. De maskiner som används till sugmuddring på marknaden idag är sällan helt anpassade för sugmuddring. Bolaget har reserverat alla maskiner på den nordiska marknaden de kommande fem åren.

Vision

Rena alla förorenade vattendrag och genom att bidra till ökad återvinning ur slam vill vi medverka till stora miljövinster genom att återvinna/utvinna metaller ur avfall.

Marknad

Mudderbranschen omsätter i Sverige ca 1 miljard per år. Varav sugmuddring är ca 200 miljoner. Det är en ökande marknad pga klimatförändringar och hårdare krav på miljöhantering. Bolagets verksamhet kommer de första åren att koncentreras till Sverige. De primära kunderna är gruvbolag samt kommuner med avfallsdeponier.

På sikt när bolaget är etablerat på den svenska och nordiska marknaden finns goda möjligheter att starta upp verksamhet i Baltikum och övriga Europa.

Våra konkurrensfördelar

Ett av marknadens bästa sugmudderverk.

Vår stora konkurrensfördel är effektgraden och kapaciteten på vårt sugmuddringsverk.

Mudderverket Rotomite som inte finns på den svenska marknaden håller en mycket högre effektivitetsgrad jämfört med de flesta andra konkurrenternas maskiner. Denna maskin ger oss möjlighet att utföra muddringsuppdrag på en mycket kortare tid än våra konkurrenter. Som marknaden ser ut idag är det personalkostnaden som är den största faktorn, varför tidsaspekten är extra viktig.

Att projekten utförs snabbare är ofta en viktig och betydelsefull aspekt också då kunderna vill utföra sina saneringsarbeten så snabbt som möjligt. Arbetet innebär ofta störningar för närliggande bostadsområden och arbetsplatser i form av lukt, buller och tunga transporter. Att kunna minimera dessa störningar har stor betydelse för kunden.

Northern Industries A/S

Northern Industries är moderbolaget till en grupp industribolag verksamma inom stålindustrin. De underliggande verksamheterna Brickhouse, Steelway & JHT Fabrications tillverkar, säljer och monterar diverse stålprodukter och tjänster. Kundbasen innefattar allt från organisationer såsom U.K National Rail Service till kommunala vattenverk.

Northern Industries fyller en viktig roll för deras kunder då de arbetar i känsliga branscher där de inte kan förlita sig på globala leverantörer utanför U.K. Dels på grund av ej pålitliga leveranstider samt komplexiteten av att installera stora stål-baserade produkter.

Northern Industries planerar en börsnotering på Nasdaq First North i Danmark i Q3 2022.

Grow Fantastic AB

Det är en 100 % ekologisk och miljöcertifierad produkt.

Två produkter utvecklades Grow Guano (vätskekoncentrat) och Slow release-pillret. Det är en mycket strikt process, för att inte störa det naturliga djurlivet.

2023-01-20 Augmenta Invest ökade sitt innehav avsevärt och är numera största ägare. 2023 ser ut att bli ett spännande år för GROW fantastic. 

CanlmGuide Therapeutics AB

Bolaget har tagit hjälp av ett flertal experter med bland annat erfarenhet av den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, infor inlämnande av ansökan till FDA, och vi är så klart oerhört nöjda med de slutsatser som FDA kommit fram till och att vi nu har en tydlig och klar väg till en klinisk studie.

Beskedet från FDA innebar att arbetet nu är inriktat på komma i gång med den första fasen av den kliniska studien - Fas 1b. En förutsättning för att göra det är att Bolaget finner en finansieringslösning för de kliniska studierna, vilket måste ske tillsammans med nya externa intressenter.

Ett antal alternativa vägar utvärderas för närvarande men den intressantaste är nog en börsnotering.

För att kunna genomföra de planerade utvecklings- som finansieringsmässiga förberedelserna inför kliniken behöver Bolaget förstärka sin kassa i en sk bryggfinansiering, vilket vi hoppas kunna ske genom våra aktieägare.

Styrelsen är överens om att detta är bästa vägen framåt och vi återkommer med ytterligare information om vägen framåt i denna del.

Immodulate Pharma AB, vårt nya dotterbolag, i vilket den fortsatta utvecklingen och kommersialiseringen av våra läkemedelskandidater i kampen mot cancer kommer att ske, medför att verksamheten i CanImGuide för närvarande begränsas till frågor kring framför allt den fortsatta finansieringen av dotterbolagets verksamhet samt vissa utvecklingsfrågor kring andra CanImGuide tillhörande immateriella rättigheter utanför cancerprojektet.

Vi är mycket glada att kunna meddela att bolaget nyligen kunnat knyta Pieter Spee, PhD inom tumörimmunologi, till bolaget som Chief Scientific Officer.

Han har omfattande erfarenhet av läkemedelsutveckling från bland annat Novo Nordisk där han från början lett ett läkemedelsutvecklingsprojekt med en antikropp mot cancer som nu är i fas 3, dvs i slutfasen av utvecklingen där man studerar stora patientgrupper för att bekräfta behandlingseffekt. Hans breda erfarenhet från alla faser av läkemedelsutveckling, inklusive affärsutveckling, kommer att vara bolaget till stor nytta där fokus, baserat på återkopplingen från FDA, helt ligger på att ta nödvändiga steg för att kunna gå i klinisk utvecklingsfas och testa bolagets läkemedelskandidat på patienter. Pieter, tillsammans med bolagets Chief Medical Officer, Professor Lars Petersen, bildar en mycket erfaren och kompetent duo som kommer att ansvara för den fortsatta utvecklingen. Styrelsen ser med tillförsikt fram mot det kommande arbetet att tillsammans med ledningen för Immodulate under CEO Tomas Eriksson, driva den kliniska utvecklingen av den unika läkemedelskandidaten P28R.

Styrelsen i CanImGuide är överens om att detta är bästa vägen framåt för vår läkemedelsutveckling. Styrelsen kommer att återkomma med ytterligare information om planerna för Immodulate och dess organisation. 

MTI INVESTMENT AB

Grundat med en anda av nordisk industriell tillväxt

MTI Investment SE är ett nordiskt investment- och bolagsbyggande företag som grundades 2014 av ett team med lång erfarenhet från tillväxtmarknader i syfte att investera i östafrikanska små och medelstora företag med stor potential.

 Hittills har bolaget gjort fyra kapitalinvesteringar i Tanzania inom sektorerna bostadsbyggande, avfallshantering, kosmetik och mejeri. 

Genom att vara en långsiktig ägare och aktivt ägarskap hjälper MTI portföljbolagen att växa snabbare och bli lönsammare. 

Bolaget investerar framför allt i innovativa och skalbara bolag som har potential till betydande positiv samhällspåverkan. Ytterligare investerar Bolaget i företag i syfte att skapa värdetillväxt för Bolagets aktieägare genom substansvärdetillväxt.

ARC INVENTIONS AB

Specialister på byglar till västar och skyddsvästar där man med hjälp av företagets lösningar avlastar delar av kroppen som annars skulle kunna ta skada.
Arbetar just nu med både Sjukhus, Polisen samt Byggbranschen. 
Egna patenterade produkter.