Onoterade aktier
Investera i onoterade bolag 2024

Här på Augmenta är vi stolta över att kunna erbjuda våra kunder möjligheten att investera i onoterade aktier. Dessa aktier representerar ägande i företag som inte är noterade på en reglerad börs, som till exempel Stockholmsbörsen. 

Att investera i onoterade aktier kan vara en möjlighet att stödja och påverka företag i ett tidigt skede, innan de blir noterade och mer allmänt kända. 


Skillnader mellan noterade och onoterade aktier

Noterade aktier handlas på en reglerad marknadsplats och har genomgått en omfattande granskningsprocess för att få vara noterade på börsen. Denna process granskar flera aspekter inom bolaget, bland annat dess ekonomi och dess kvalitet på processer för informationsgivning. 

För onoterade aktier saknas denna process, vilket innebär att det ställs högre krav på dig som investerare att granska bolaget och bedöma den finansiella informationen som finns tillgänglig inför ett investeringsbeslut.

Handel med onoterade aktier hos Augmenta

Handel med onoterade aktier sker inte på en vanlig börs, vilket innebär att du inte kan handla med dessa själv som med aktier i andra noterade bolag. Men här på Augmenta kan vi hjälpa dig att förvara onoterade aktier på en Värdepapperstjänst Depå, men inte på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring.

Risker och överväganden

Det finns flera risker och nackdelar med att handla med onoterade aktier. För det första kan det vara svårt att köpa och sälja dessa aktier, eftersom det inte finns en organiserad marknadsplats för dem. 

Dessutom kan det vara svårt att följa prisutvecklingen för onoterade aktier, eftersom köp- och säljpriserna uppdateras manuellt och ofta oregelbundet. Vissa dagar kan det dessutom helt saknas omsättning för onoterade aktier, vilket försvårar för dig om du vill sälja dina aktier.

Fördelar med onoterade aktier hos Augmenta

Trots riskerna finns det också fördelar med att investera i onoterade aktier genom Augmenta. Investering i onoterade aktier kan erbjuda en rad fördelar:

  • Potentiellt högre avkastning: Mindre företag har ofta större potential att växa snabbt än större, mer etablerade företag. Detta kan innebära att onoterade aktier i mindre bolag kan ha en högre avkastningspotential än noterade aktier.
  • Möjlighet att vara med på tillväxtresan: När du investerar i onoterade aktier genom Augmenta, kan du vara med på företagets tillväxtresa från start och ha möjlighet att påverka företagets utveckling genom att erbjuda din kunskap och erfarenhet.
  • Diversifiering: Genom att investera i onoterade aktier kan du diversifiera din portfölj och minska risken genom att sprida dina investeringar över flera olika tillgångar.
  • Potential för högre insyn och inflytande: När du köper onoterade aktier kan du ha större möjlighet att få insyn i företagets verksamhet och ta del av företagets beslutsprocesser. Detta kan ge en större möjlighet att påverka företagets framtid och bidra med värdefull input för att företaget ska växa och utvecklas på ett positivt sätt.
  • Lägre värderingar: Mindre företag har ofta lägre värderingar än större och mer etablerade företag. Detta kan innebära att onoterade aktier kan köpas till ett lägre pris än noterade aktier och ha en högre avkastningspotential.
  • Möjlighet till högre tillväxt: Mindre företag kan ha större möjligheter till tillväxt, eftersom de har färre hinder att övervinna och större möjligheter att anpassa sig till marknadsförändringar. Detta kan ge möjlighet till högre avkastning på investeringen.
  • Uppskattning av nischmarknader: Mindre företag har ofta en mer specialiserad produkt eller tjänstsom de erbjuder och kan ha en stark ställning på en nischmarknad. Investering i onoterade aktier kan ge möjlighet att dra nytta av en sådan ställning och en ökande efterfrågan på deras produkt eller tjänst.
  • Potential för lägre volatilitet: Mindre företag kan vara mindre mottagliga för stora fluktuationer på marknaden, vilket kan ge möjlighet till lägre volatilitet och mer stabilitet i investeringen.
  • Möjlighet att stödja mindre företag: Att investera i onoterade aktier kan ge möjlighet att stödja mindre företag som man tror på och som man tror kan ha en positiv påverkan på samhället eller miljön.

Sammanfattning

Att investera i onoterade aktier genom Augmenta kan vara en möjlighet att stödja och påverka företag i ett tidigt skede. Men det är viktigt att vara medveten om de risker och utmaningar som kommer med att handla med onoterade aktier. Det kräver en noggrann granskning av bolaget och dess finansiella information, och det kan vara svårare att köpa och sälja dessa aktier jämfört med noterade aktier. 

Som alltid när det gäller investeringar, är det viktigt att göra sin egen forskning och överväga sina egna risktoleranser innan man gör ett investeringsbeslut. Här på Augmenta är vi alltid redo att hjälpa dig att navigera i investeringslandskapet och att hitta de bästa möjligheterna för dig.