Vi tror på smarta investeringar men med hög risk. Vi är alltid på jakt efter "morgondagens stjärnor" 

AUGMENTA INVEST AB

"Hälsa och Grönt är vår Röda tråd"

Augmenta Intressenter AB är 100% ägare av Augmenta Invest AB.

I båda bolagen besitter Augmenta Intressenter AB samtliga styrelseplatser.

Augmentas gemensamma nämnaren är ett ROI-mål på 100% - 1000% på allt man investerar i. Välkommen att bli en del av Augmenta Group!

VI SKAPAR UNIKA & ETISKA INVESTERINGAR FÖR FRAMTIDEN

Delar ur Augmenta Invest ABs portfölj

Vill du investera?