Alternativa investeringar 2024

I en värld av traditionella investeringar som aktier, obligationer och fastigheter, står onoterade bolag ut som en spännande form av alternativa investeringar. Dessa bolag, som inte är noterade på en börs, erbjuder unika möjligheter för investerare som söker diversifiering och potentiellt hög avkastning.


Vad är onoterade bolag?


Onoterade bolag, även kända som private equity, är företag som inte har sina aktier noterade på en offentlig börs. Istället finansieras de ofta av privata investerare, venturekapitalister eller genom privata aktieerbjudanden.

Fördelar med alternativa investeringar

  1. Diversifiering - Onoterade bolag ger investerare möjlighet att diversifiera sin portfölj bortom traditionella tillgångsklasser.

  2. Potentiellt hög avkastning - Eftersom onoterade bolag ofta är mindre och mer flexibla än stora börsnoterade företag, har de potential att växa snabbare och därmed ge högre avkastning.

  3. Direkt påverkan - Investera i onoterade bolag ger investerare möjlighet att ha en direkt påverkan på företagets tillväxt och strategi.

Risker med alternativa investeringar

  1. Likviditetsrisk - Aktier i onoterade bolag kan vara svårare att sälja jämfört med aktier i börsnoterade företag.

  2. Värderingsutmaningar - Det kan vara svårare att värdera onoterade bolag eftersom de inte har samma rapporteringskrav som börsnoterade företag.

  3. Högre volatilitet - Onoterade bolag kan vara mer känsliga för ekonomiska förändringar, vilket kan leda till större prisfluktuationer.

Augmenta Invests erbjudande

Augmenta Invest skiljer sig när det gäller att investera i alternativa tillgångar. De har en varierad portfölj som inte bara består av startups, utan även medelstora och stora bolag. Två av dessa bolag, MTI och Lightair, är redan börsnoterade. Dessutom kommer Northern Industries AS att noteras på den danska börsen i oktober.


Med hjälp av oss kan du som investerare få tillgång till företag som formar framtidens marknad.

Varför välja Augmenta Invest?


  • Kvalitetssäkring - Varje företag i Augmenta Invests portfölj genomgår en rigorös urvalsprocess, vilket säkerställer att endast de mest lovande och innovativa företagen inkluderas.

  • Diversifiering - Augmenta Invests utbud spänner över flera sektorer och industrier, vilket ger investerare en chans att diversifiera sin portfölj och sprida risk.

  • Expertis - Med ett team av branschexperter och investeringsproffs får investerare inte bara tillgång till de bästa företagen utan också till den expertis och rådgivning som krävs för att fatta informerade beslut.

  • Hållbarhet - Augmenta Invest prioriterar företag som inte bara siktar på ekonomisk framgång, utan också bidrar positivt till samhället och miljön.


Med Augmenta Invest får du inte bara en investering; du blir en del av en rörelse som strävar efter att skapa en ljusare och mer innovativ framtid.

Andra former av alternativa investeringar

Förutom onoterade bolag finns det andra former av alternativa investeringar som råvaror, hedgefonder, konst och antikviteter. Dessa kan också erbjuda diversifiering och andra fördelar för investerare.

Sammfattningsvis erbjuder onoterade bolag en unik möjlighet för investerare att dyka in i världen av alternativa investeringar. Med rätt research och förståelse för riskerna kan investering i onoterade bolag vara en smart investering för dem som söker diversifiering och hög avkastning.