Riskkapitalbolag
Få hjälp med finansiering via riskkapital


Riskkapitalbolag spelar en avgörande roll i det svenska näringslivet, särskilt för företag i tidiga skeden som behöver finansiering för att växa och utvecklas. Riskkapital är en insats som en finansiär gör i ditt företag för att i framtiden kunna få avkastning på insatsen.

Genom att satsa pengar i företaget tar riskkapitalister en större risk än andra finansiärer som till exempel banker och andra långivare, därav namnet riskkapital.


Vad är ett riskkapitalbolag?

Ett riskkapitalbolag är en typ av finansiär som investerar i företag med hög tillväxtpotential och goda vinstmöjligheter. Dessa företag är ofta i tidiga skeden av sin utveckling och behöver kapital för att växa. Riskkapitalbolag tar en större risk än traditionella finansiärer, men har också potential att få en högre avkastning om företaget de investerar i blir framgångsrikt.

Riskkapitalbolag i Sverige

Det finns många riskkapitalbolag i Sverige, både privata och offentliga. Dessa bolag investerar i en rad olika branscher, men fokuserar ofta på tech-bolag med en unik affärsidé som har förmåga att bli globala och skapa nya värdekedjor samt innovation inom Life Science. Några av de mest kända riskkapitalbolagen i Sverige inkluderar EQT, Northzone, och Creandum.

Här på Augmenta Invest specialiserar oss på att investera i mindre och växande företag som inte är noterade på en offentlig börs. Vi tror på smarta investeringar men med hög risk och är alltid på jakt efter "morgondagens stjärnor". Vårt gemensamma nämnare är ett ROI-mål på 100% - 1000% på allt vi investerar i.

Vårt fokus ligger på företag inom hälsa och gröna sektorer, vilket återspeglas i vårt motto: "Hälsa och Grönt är vår Röda tråd". Vi strävar efter att skapa unika och etiska investeringar för framtiden.

Bland de företag som vi har i vår portfölj finns BioMeraki AB, EXEGER AB och CLEAR DREDGE AB. Dessa företag representerar en rad olika sektorer och visar på bredden av vår investeringsstrategi.

Läs mer om våra innehav här.

Att investera i onoterade aktier genom oss på Augmenta Invest kan ge dig som investerare möjlighet att stödja mindre företag som du tror på och som du tror kan ha en positiv påverkan på samhället eller miljön. Dessutom kan det ge dig möjlighet att dra nytta av den potentiellt högre avkastningen som onoterade aktier kan erbjuda.

Vi är stolta över att vara en del av det dynamiska och innovativa riskkapital-ekosystemet i Stockholm och ser fram emot att fortsätta stödja och driva innovation och tillväxt inom Sveriges startup-ekosystem.

Riskkapitalbolag i Stockholm

Stockholm är en viktig hubb för riskkapitalbolag i Sverige. Staden har en stark startup-scen och många innovativa företag, vilket gör den attraktiv för riskkapitalbolag. Många av Sveriges mest framstående riskkapitalbolag har sitt huvudkontor i Stockholm, vilket gör staden till en central plats för företag som söker riskkapital.

Stockholm är känt för att vara hem för ett antal framstående tech-startups, inklusive Spotify, Klarna och King. Dessa framgångssagor har bidragit till att skapa en dynamisk och innovativ miljö för startups, vilket i sin tur har lockat riskkapitalbolag till staden.

Hur fungerar riskkapitalbolag?

Riskkapitalbolag investerar i företag i utbyte mot ägande och kontroll. De går in i olika skeden i företagets utveckling, men främst just innan företaget startar eller när det precis har kommit igång. Kapital som satsas i ett mycket tidigt skede brukar kallas såddkapital. Det är pengar som förmedlas till innovatörer eller entreprenörer innan företaget har etablerats. Syftet kan vara att utvärdera eller utveckla ett koncept eller en idé som kan utvecklas till lönsamma varor eller tjänster.

När företaget sedan väl har kommit igång brukar entreprenören behöva mer kapital för att växa. Det är då vanligt att man tar in riskkapitalister som vill satsa på företagets framtida utveckling.

Lista över riskkapitalbolag

Det finns flera resurser för att hitta en lista över riskkapitalbolag. En bra startpunkt kan vara SVCA, intresseorganisationenför Private Equity, Venture Capital och affärsängelnätverk i Sverige. De har en omfattande lista över både privata och offentliga riskkapitalbolag, samt affärsänglar och affärsängelnätverk.

Att söka riskkapital

Om du överväger att söka riskkapital för ditt företag, finns det några viktiga steg att följa:

  1. Förstå vad riskkapital innebär: Innan du börjar processen att söka riskkapital, är det viktigt att du förstår vad det innebär. Riskkapitalister investerar i ditt företag i utbyte mot ägande och kontroll. Detta innebär att du kommer att behöva dela beslutsfattandet och potentiella framtida vinster med dem. Det finns flera bra böcker på området, exempelvis "Venture capital-investeringar – En praktisk vägledning" av Kim Bergman och Mikael Moreira.

  2. Skapa en solid affärsplan: En affärsplan är ett dokument som beskriver ditt företags verksamhet, strategi, marknad, konkurrens, finansiella prognoser och team. Det är viktigt att tydligt förklara vad din produkt eller tjänst gör bättre än konkurrenterna och hur investeringen kommer att skapa värde och hjälpa företaget att bli framgångsrikt. Du bör också beskriva vilka som jobbar med företaget, eftersom ledningens sammansättning och kompetens ofta är avgörande för att övertyga den potentiella investeraren.

  3. Förbered ett pitch deck: Ett "pitch deck" är en presentation som du skickar till en investerare inför ett möte och presenterar under mötet. Det är en mer koncis och visuell version av din affärsplan, och bör innehålla nyckelinformation om ditt företag, inklusive problemet du löser, din lösning, marknadsstorlek, affärsmodell, konkurrenslandskap, team och finansiella prognoser.

  4. Identifiera potentiella riskkapitalbolag: Det finns många riskkapitalbolag i Sverige, och det är viktigt att identifiera de som är mest relevanta för ditt företag. Du bör leta efter riskkapitalbolag som har erfarenhet av att investera i din bransch och som delar din vision för företaget.

  5. Kontakta riskkapitalbolag: När du har identifierat potentiella riskkapitalbolag, bör du kontakta dem för att presentera ditt företag och din idé. Detta kan göras genom att skicka ditt pitch deck och en kort introduktion till företaget.

  6. Förbered för möten och due diligence: Om ett riskkapitalbolag är intresserat av din idé, kommer de att vilja träffa dig för att diskutera mer i detalj. De kommer också att genomföra en due diligence-process, där de granskar ditt företag och dess finansiella historik, juridiska dokument, marknad, produkter och team.

  7. Förhandla och slutför investeringen: Om riskkapitalbolaget beslutar att investera i ditt företag,kommer du att behöva förhandla om villkoren för investeringen, inklusive hur mycket kapital de kommer att investera, hur mycket ägande de kommer att få i utbyte, och vilka rättigheter de kommer att ha som ägare. När ni har kommit överens om villkoren, kommer ni att slutföra investeringen genom att underteckna ett investeringsavtal.

Sammanfattning

Riskkapitalbolag kan erbjuda värdefull finansiering för företag i tidiga skeden som behöver kapital för att växa och utvecklas. Det finns många riskkapitalbolag i Sverige, och särskilt i Stockholm, som är redo att investera i lovande företag. Men det är viktigt att komma ihåg att riskkapital innebär ett utbyte av ägande och kontroll, och det kräver noggrann förberedelse och planering att söka riskkapital.