Handla med aktier - Så här investerar du pengar 2024

15.12.2023

I den här artikeln får du en introduktion till aktiehandel. Du får lära dig vad aktier är, hur aktiehandel fungerar, och vilka olika typer av aktiekonton som finns. Artikeln innehåller också några tips för nybörjare som vill börja handla med aktier. 

Vad är aktier?

En aktie är en andel i ett aktiebolag. Det innebär att när du köper en aktie blir du delägare i företaget. Du har då rätt till en del av företagets vinst, om det går bra för företaget. Du har också rätt att rösta på bolagsstämman, där företagets beslut fattas.

Aktier kan köpas och säljas på en börs. En börs är en marknadsplats där aktier och andra värdepapper handlas. När du köper en aktie på börsen köper du den från en annan aktieägare. När du säljer en aktie på börsen säljer du den till en annan aktieägare.

Hur fungerar aktiehandel?

Aktiehandel sker på börser runt om i världen. De största börserna i världen är New York, London och Tokyo-börsen.

Börsen är öppen under vissa tider på dagen. Under den tiden kan aktier köpas och säljas. Aktiekursen bestäms av tillgång och efterfrågan. Om det är fler som vill köpa en aktie än som vill sälja den kommer aktiekursen att stiga. Om det är fler som vill sälja en aktie än som vill köpa den kommer aktiekursen att falla.

För att kunna handla med aktier måste du ha ett aktiekonto hos en bank eller annan finansiell institution. När du öppnar ett aktiekonto får du ett aktiedepotnummer. Aktiedepotnumret är det nummer som används för att identifiera dina aktier.

När du vill köpa en aktie lägger du en order hos din bank eller din finansiella institution. I ordern anger du hur många aktier du vill köpa och till vilket pris. Om det finns någon som vill sälja aktier till det priset kommer din order att fyllas.

När du vill sälja en aktie lägger du också en order hos din bank eller din finansiella institution. I ordern anger du hur många aktier du vill sälja och till vilket pris. Om det finns någon som vill köpa aktierna till det priset kommer din order att fyllas.

Förutom de här grunderna finns det några andra saker som är viktiga att veta om aktiehandel:

 • Aktiekurser kan variera kraftigt. Det är därför viktigt att vara medveten om riskerna innan du börjar handla med aktier.
 • Det finns olika typer av aktier. Det är viktigt att förstå skillnaderna mellan olika typer av aktier innan du investerar.
 • Det finns olika strategier för aktiehandel. Det är viktigt att hitta en strategi som passar din risktolerans och dina mål.

Skillnaden mellan noterade och onoterade aktier

När man handlar med aktier är det viktigt att förstå skillnaden mellan noterade och onoterade aktier. Noterade aktier är aktier som handlas på en börs. Onoterade aktier är aktier som inte handlas på en börs.

Handel med noterade aktier

Noterade aktier har flera fördelar jämfört med onoterade aktier. De är:

 • Lättare att handla
 • Mer transparenta
 • Mer reglerade

Det är enklare att handla med noterade aktier eftersom de alltid finns tillgängliga för handel på börsen. Det innebär att man kan köpa och sälja aktier när man vill. Noterade aktier är också mer transparenta eftersom deras värde bestäms av tillgång och efterfrågan på börsen. Detta gör det lättare att förstå vad en aktie är värd. Noterade aktier är också mer reglerade än onoterade aktier. Detta innebär att de är skyddade av lagar och regler som syftar till att skydda investerare.

Handel med onoterade aktier

Onoterade aktier har också några fördelar jämfört med noterade aktier. De är:

 • Kan vara mer lönsamma
 • Kan vara mer personliga

Onoterade aktier kan vara mer lönsamma än noterade aktier eftersom de inte är lika likvida. Detta innebär att det finns färre köpare och säljare, vilket kan leda till större prissvängningar. Onoterade aktier kan också vara mer personliga eftersom de ofta ägs av privata personer eller familjer. Detta kan göra det lättare att få kontakt med företagsledningen och få information om bolaget.

Vilken typ av aktie som är bäst beror på individens behov och risktolerans. Nybörjare kan vara mer bekväma med noterade aktier eftersom de är lättare att handla och mer reglerade. Mer erfarna investerare kan vara villiga att ta större risker för att kunna få högre avkastning, och kan då vara mer intresserade av onoterade aktier.

Vad är en börs?

En börs är en marknadsplats där aktier och andra värdepapper handlas. Börser finns i hela världen och de fungerar på olika sätt.

Funktion

En börs fungerar som en plattform där köpare och säljare kan mötas och handla med aktier. Börsen tillhandahåller en rad tjänster för att underlätta handeln, bland annat:

 • Information: Börsen tillhandahåller information om de aktier som handlas, till exempel kurser, volymer och nyheter.
 • Matchning: Börsen matchar köpare och säljare så att de kan komma överens om en pris.
 • Clearing: Börsen säkerställer att köpare och säljare uppfyller sina åtaganden.

Typer av börser

Det finns olika typer av börser, bland annat:

 • Konventionella börser: Konventionella börser är de mest vanliga typen av börser. De fungerar som beskrivits ovan.
 • Elektroniska börser: Elektroniska börser är börser där handeln sker helt elektroniskt. Det innebär att köpare och säljare kan handla med varandra direkt, utan att gå via en mäklare.
 • Dark pools: Dark pools är börser där handeln sker i hemlighet. Det innebär att köpare och säljare inte vet vem de handlar med.

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen är den största börsen i Norden. Den grundades 1863 och handlas med aktier, fonder, obligationer och andra värdepapper.

Hur köper och säljer man aktier?

För att köpa eller sälja aktier måste man ha ett aktiekonto hos en bank eller annan finansiell institution. När man öppnar ett aktiekonto får man ett aktiedepotnummer. Aktiedepotnumret är det nummer som används för att identifiera dina aktier.

Köpa aktier

För att köpa en aktie måste man först hitta ett bolag som man vill investera i. Man kan göra detta genom att läsa på om bolaget, till exempel på bolagets hemsida eller i finansiella nyhetskällor. När man har hittat ett bolag som man vill investera i kan man kontakta sin bank eller annan finansiell institution och be dem att köpa aktier åt en.

Alternativet är att lägga en order själv på sin banks eller annan finansiell institutions webbplats. I ordern anger man hur många aktier man vill köpa och till vilket pris.

Sälja aktier

För att sälja en aktie måste man först hitta en köpare. Man kan göra detta genom att lägga en order på sin banks eller annan finansiell institutions webbplats. Ordern anger hur många aktier man vill sälja och till vilket pris.

Alternativet är att kontakta sin bank eller annan finansiell institution och be dem att sälja aktier åt en.

Ordertyper

Det finns olika typer av order som man kan lägga när man köper eller säljer aktier. De vanligaste typerna är:

 • Marknadsorder: En marknadsorder innebär att man vill köpa eller sälja aktier till det aktuella priset på marknaden.
 • Limitorder: En limitorder innebär att man vill köpa eller sälja aktier till ett visst pris eller högre/lägre.
 • Stopporder: En stopporder innebär att man vill köpa eller sälja aktier när priset når ett visst nivå.

Vad är courtage?

Courtage är en avgift som man betalar till sin bank eller annan finansiell institution för att handla med aktier. Courtaget varierar beroende på bank eller institution och på hur mycket man handlar för.

Det finns olika typer av aktiekonton. De vanligaste är:

 • Investeringssparkonto (ISK): ISK är en skattefri kontoform som innebär att man inte behöver betala skatt på utdelning eller kapitalvinster.
 • Kapitalförsäkring: Kapitalförsäkring är en skattesubventionerad kontoform som innebär att man får göra avdrag på sina insättningar i deklarationen.
 • Aktiedepå: Aktiedepå är en kontoform som innebär att man betalar skatt på utdelning och kapitalvinster.

Tips för nybörjare

Här är några tips för nybörjare som vill börja handla med aktier:

 • Ha en långsiktig sparhorisont. Aktier är en långsiktig investering. Det är inte lämpligt att investera i aktier om man behöver pengarna på kort sikt.
 • Var beredd att ta risker. Aktier är en riskfylld investering. Det finns alltid en risk att man förlorar pengar på aktiehandel.
 • Gör din research. Innan du investerar i ett bolag är det viktigt att göra din research och förstå bolagets verksamhet och framtidsutsikter.

Sammanfattning

Att handla med aktier kan vara ett bra sätt att spara pengar och få avkastning på sitt sparande. Det är dock viktigt att vara medveten om riskerna och att göra sin research innan man börjar investera.