Vi tror på smarta investeringar men med hög risk. Vi är alltid på jakt efter "morgondagens stjärnor" 

AUGMENTA INVEST AB

"Hälsa och Grönt är vår Röda tråd"

Augmenta Intressenter AB är 100% ägare av Augmenta Invest AB.

I båda bolagen besitter Augmenta Intressenter AB samtliga styrelseplatser.

Augmentas gemensamma nämnaren är ett ROI-mål på 100% - 1000% på allt man investerar i. Välkommen att bli en del av Augmenta Group!

VI SKAPAR UNIKA & ETISKA INVESTERINGAR FÖR FRAMTIDEN

Delar ur Augmenta Invest ABs portfölj

Varför investera i onoterat?

Att köpa onoterade aktier kan vara ett sätt att investera i mindre och växande företag som inte är noterade på en offentlig börs. Det finns flera anledningar till varför man skulle överväga att köpa onoterade aktier:

  • Potentiellt högre avkastning: Eftersom mindre företag ofta är mer benägna att växa snabbt än större och etablerade företag, kan onoterade aktier i mindre bolag ha högre avkastningspotential än noterade aktier.
  • Möjlighet att vara med på tillväxtresan: När man köper onoterade aktier i mindre företag kan man vara med på företagets tillväxtresa från start och ha möjlighet att påverka företagets utveckling genom att erbjuda sin kunskap och erfarenhet.
  • Diversifiering: Genom att investera i onoterade aktier kan man diversifiera sin portfölj och minska risken genom att sprida investeringarna över flera olika tillgångar.
  • Potential för högre insyn och inflytande: När man köper onoterade aktier kan man ha större möjlighet att få insyn i företagets verksamhet och ta del av företagets beslutsprocesser. Detta kan ge en större möjlighet att påverka företagets framtid och bidra med värdefull input för att företaget ska växa och utvecklas på ett positivt sätt.

  • Lägre värderingar: Mindre företag har ofta lägre värderingar än större och mer etablerade företag. Detta kan innebära att onoterade aktier kan köpas till en lägre pris än noterade aktier och ha en högre avkastningspotential.

  • Möjlighet till högre tillväxt: Mindre företag kan ha större möjligheter till tillväxt, eftersom de har färre hinder att övervinna och större möjligheter att anpassa sig till marknadsförändringar. Detta kan ge möjlighet till högre avkastning på investeringen.

  • Uppskattning av nischmarknader: Mindre företag har ofta en mer specialiserad produkt eller tjänst som de erbjuder och kan ha en stark ställning på en nischmarknad. Investering i onoterade aktier kan ge möjlighet att dra nytta av en sådan ställning och en ökande efterfrågan på deras produkt eller tjänst.

  • Potential för lägre volatilitet: Mindre företag kan vara mindre mottagliga för stora fluktuationer på marknaden, vilket kan ge möjlighet till lägre volatilitet och mer stabilitet i investeringen.

  • Möjlighet att stödja mindre företag: Att investera i onoterade aktier kan ge möjlighet att stödja mindre företag som man tror på och som man tror kan ha en positiv påverkan på samhället eller miljön.


Vill du investera?